Meteen naar de inhoud

Spelregels en reglement boom

Spelregels

 • Niet alle bomen zijn beschikbaar voor adoptie. De bomen (en hiermee ook de vruchten van de fruitbomen) blijven eigendom van Stichting Clemenspark.
 • Al het onderhoud gebeurt door ons eigen team.  
 • Er kunnen geen voorwerpen of bloemen bij de boom worden geplaatst of begraven.
 • Indien er vervanging nodig is van de boom of het paaltje dragen wij daar zorg voor gedurende de afgesproken adoptie-periode.
 • U adopteert de boom voor een periode van tien* jaar.

*Bij een adoptie voor tien  jaar kunt u in overleg de periode verlengen.

Reglement

 • Gemeente Brunssum is en blijft eigenaar van de grond(en). 
  Zij geven toestemming voor de aanplant van een levensbongerd en zullen trachten dit als zodanig duurzaam te behouden.
 • Stichting Clemenspark is initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de instandhouding voor een periode van tien jaar. Na bestelling door een adoptant is stichting Clemenspark verantwoordelijk voor het bestellen en plaatsen van de boom, het certificaat en  gedenkplaquette.
 • De keuze van de boom en de standplaats wordt bepaald op basis van het ontwerp en volgorde van aanmelding. Indien een boom of een gedenkplaquette in die periode sterft, zal deze worden vervangen. Het onderhoud wordt extensief uitgevoerd. De levensbongerd dient te allen tijde vrij toegankelijk te zijn.
 • Van bezoekers van de levensbongerd wordt verwacht dat zij niet aan andermans bomen en gedenkplaquettes komen. Over het algemeen gelden regels volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • In de levensbongerd, mogen, naast de door de stichting Clemenspark geplaatste gedenkplaquettes geen andere voorwerpen zoals bloemen, urnen of andere losse elementen worden geplaatst. 

Voor vragen, wensen en dergelijke kan contact worden opgenomen met stichting Clemenspark.