Meteen naar de inhoud

Archeologie

Het Clemenskerkje vormt al meer dan duizend jaar het hart van een parochie- en dorpsgeschiedenis. 
Zelfs veel vroegere sporen tonen leven aan in de buurt van dit beekdal.

Met archeologische vondsten en met de bekende geschiedenis willen we dit verleden beleefbaar maken door een archeo-app. 

Deze archeo-app is onderdeel van de Archeoroute Limburg.

Met de Archeo Route Limburg ontdek je de verhalen achter de Limburgse geschiedenis en archeologie. Op de vindplaats sta je oog in oog met onze archeoloog. Hij laat je zien en beleven wat er zich op deze locatie in het verleden heeft afgespeeld. In samenwerking met de Parkstadarcheologe en de heemkundeverenigingen van Brunssum en Beekdaelen is er veel informatie verzameld en zijn er voldoende verhalen te vertellen aan de bezoeker op een bij deze tijd passende manier.